De Cycle of Innovation

DOK 5 werkt met the Cycle of Innovation. Een pragmatische methode waarmee organisaties gestructureerd innovatie kunnen organiseren en de kwetsbaarheden van bestaande innovatie-organisatie snel kunnen identificeren.
<\br>
De Cycle of Innovation is gebaseerd op inzichten en technieken uit onder meer Design Thinking, Leanstartup en Google’s Sprintbook.
<\br>
Ook de Innovatie Quickscan wordt aan de hand van de Cycle of Innovation uitgevoerd om snel tot inzicht te komen en pragmatische aanbevelingen te kunnen doen.

 

De Cycle of Innovation: inzicht, structuur en focus

De Cycle of Innovation is een handzaam model waarmee je snel inzicht krijgt in waar de interne schoen wringt, waarmee je een stevig fundament kunt leggen voor innovatie, een koers kunt bepalen en je een organisatie kunt vormen die in staat is om gericht de gewenste vernieuwing te realiseren. De Cycle of Innovation is geen rocket science, gaat niet de diepte in en veel elementen eruit zijn ontleend aan bewezen innovatie management technieken zoals Leanstartup, Design Thinking en Google’s Sprintbook. Maar het ontleent zijn kracht aan het overzicht dat het biedt en de praktische toepasbaarheid voor elke organisatie.

 

In het kort de Cycle of Innovation uitgelegd

De Cycle of Innovation start met het besef dat innoveren niet meer in afgezonderd laboratoria gebeurt maar in samenwerking met omringende partijen plaatsvindt (1). Met de input vanuit het ecosysteem kun je zicht krijgen wat de echte reden is waarom geïnnoveerd moet worden (2). Is dat eenmaal duidelijk dan kun je vaststellen wat innovatie minimaal moet opleveren en wanneer (3). Je onderzoekt op welke wijze je deze innovatiedoelen kunt realiseren (4). Om vervolgens een plan te maken om dit te realiseren (5). In stap zes toets je de belangrijkste veronderstellingen die je in eerdere stappen hebt gemaakt (6). Vervolgens nodig je alle betrokkenen uit om je te helpen bij het plan (7). Gebaseerd op je innovatiedoelen en je plan richt je de passende organisatie in (8) en bouw je aan een continue lerende, ondernemende cultuur gericht op de vernieuwing (9). De laatste stap van de cyclus betreft het monitoren van je voortgang en het verkrijgen van inzichten op basis waarvan je kunt bijsturen. (10). Hierna is het weer tijd om de blik naar buiten te richten en start de cyclus van begin af aan.

 

De 10 stappen van de Cycle of Innovation

Stap #1: Open up – De weg van ego- naar eco-systeem

Stap #2: Why – Onderzoek de redenen om te innoveren

Stap #3: What – Definieer wat innovatie moet opleveren

Stap #4: How – Visualiseer de toekomstige rol

Stap #5: Plan – Maak een plan voor de realisatie

Stap#6: Check – Valideer de belangrijkste aannamen

Stap#7: Engage – Vraag het ecosysteem om te helpen

Stap#8: Organize – Positioneer en structureer innovatie

Stap #9: Execute – Jaag aan, cultiveer, prioriteer en focus

Stap #10: Monitor – Meet, leer, pivot en persevere

 

In het boek “Grip op innovatie” wordt de Cycle of Innovation uitgelegd en wordt ingegaan op de toepassing in praktijk.

De Cycle of Innovation

The Cycle of Innovation

Korte introductiefilm

Introduction movie Cycle of Innovation
Meer weten? Neem dan contact op met Jasper Baggerman via +31 (0) 630 545 830 of LinkedIn