De Cycle of Innovation

DOK 5 werkt met de Cycle of Innovation. Een handige methode waarmee organisaties gestructureerd innovatie kunnen organiseren.
<\br>

Overzicht, structuur en focus

 

De Cycle of Innovation is een praktisch model waarmee innovatie gestructureerd kan worden georganiseerd. Het bestaat uit 10 logische en in tijd elkaar opeenvolgende stappen. Tien op zichzelf staande stappen waarin de belangrijkste elementen van innovatie aan bod komen. Door deze stappen te volgen kan een organisatie of een afdeling gestructureerd en blijvend concreet resultaat halen uit innovatie. Ook kan het model dienen om te achterhalen waar intern de schoen wringt als innovatie (nog) niet het gewenste oplevert.

 

In het kort uitgelegd

 

De Cycle of Innovation start met het besef dat innoveren niet meer in afgezonderd laboratoria gebeurt maar in samenwerking met omringende partijen plaatsvindt. (1). Als je begrijpt wat de situatie is en de rol van jouw organisatie in een veranderend ecosysteem dan wordt duidelijk wat de onderliggende reden is waarom geïnnoveerd moet worden (2). Vervolgens kun je vaststellen wat innovatie minimaal moet opleveren om deze veranderingen het hoofd te bieden en op welke termijn (3). Zijn de doelen vastgesteld dan kun je onderzoeken op welke wijze deze het best gehaald kunnen worden (4). En kun je een plan maken om dit te realiseren (5). De belangrijkste veronderstellingen uit je plan toets je aan je omgeving (6). Vervolgens nodig je alle betrokkenen uit om je te helpen bij de invulling van het plan (7). Gebaseerd op je innovatiedoelen en je plan richt je de passende organisatie in (8) en bouw je aan een continu lerende, ondernemende cultuur gericht op de vernieuwing (9). Tot slot monitor je de voorgang van innovatie met innovation accounting en verzamelen je inzichten op basis waarvan je kunt bijsturen. (10). Hierna is het weer tijd om de blik naar buiten te richten en start de cyclus van begin af aan.

 

In het boek “Grip op innovatie” wordt de Cycle of Innovation uitgelegd en wordt ingegaan op de toepassing in praktijk.

De Cycle of Innovation

The Cycle of Innovation
Meer weten? Neem dan contact op met Jasper Baggerman via +31 (0) 630 545 830 of LinkedIn