Grip op innovatie

Cycle of Innovation

Grip op innovatie

Veel organisaties worstelen met innovatie. Tijd en geld wordt geïnvesteerd maar de resultaten blijven achter. De noodzaak om te veranderen wordt gevoeld maar de kennis en kunde ontbreekt om dit om te zetten in een concrete aanpak. Laat staan een effectieve organisatie die zichtbaar en blijvend voortgang boekt. De complexiteit van eigen innovatieprocessen voelen vaak verstikkend, terwijl in de buitenwereld innovaties elkaar steeds sneller lijken op te volgen. Hoe krijg je grip op innovatie?

Doelgericht innoveren

In de 15 jaar dat ik organisaties ondersteun bij vernieuwing, kwam ik erachter dat als het aankomt op innovatie zij allemaal vergelijkbare uitdagingen hebben. Zij dezelfde soort fouten maken en na verloop van tijd uiteindelijk allemaal dezelfde stappen ondernemen om succes te boeken. Ik heb me verdiept in elk van deze stappen, hoe ze zich onderling verhouden en hoe ze samen een raamwerk kunnen vormen om innovatie gestructureerd te kunnen organiseren. Hier kwam The Cycle of Innovation uit voort.

De Cycle of Innovation is een methode die mij over de jaren heeft geholpen bij het laten innoveren van bedrijven. De methode bestaat uit 10 logische en in tijd elkaar opeenvolgende stappen. Tien stappen waarin de belangrijkste elementen van innovatie aan bod komen. Door deze stappen te volgen kan een organisatie of een afdeling gestructureerd en blijvend meer resultaat halen uit innovatie. Ook kan het model dienen om te achterhalen waar intern de schoen wringt als innovatie (nog) niet het gewenste resultaat oplevert.

De Cycle of Innovation biedt inzicht, structuur en focus

De Cycle of Innovation is een model waarmee je een fundament kunt leggen voor innovatie, een koers kunt bepalen en je een organisatie kunt vormen die in staat is om gericht en continu gewenste vernieuwing te realiseren. De Cycle of Innovation is geen rocket science en gaat niet de diepte in en pretendeert niet compleet te zijn. Het model combineert inzichten uit verschillende boeken en bestaande innovatie management technieken zoals Leanstartup, Design Thinking, Business Model Canvas en Google Designsprints. Het model ontleent zijn kracht aan het overzicht dat het biedt en de praktische toepasbaarheid voor elke organisatie, groot en klein.

De 10 stappen van de Cycle of Innovation

Stap #1: Open up – De weg van ego- naar eco-systeem

Stap #2: Why – Onderzoek de redenen om te innoveren

Stap #3: What – Definieer wat innovatie moet opleveren

Stap #4: How – Visualiseer de toekomstige rol

Stap #5: Plan – Maak een plan voor de realisatie

Stap#6: Check – Valideer de belangrijkste aannamen

Stap#7: Engage – Vraag het ecosysteem om te helpen

Stap#8: Organize – Positioneer en structureer innovatie

Stap #9: Execute – Jaag aan, cultiveer, prioriteer en focus

Stap #10: Monitor – Meet, leer, pivot en persevere

Op 24 september 2019 verschijnt het boek “Grip op innovatie” waarin de Cycle of Innovation wordt uitgelegd en in wordt gegaan op de toepassing in praktijk.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.