Innovatie is geen Loterij

Innovatie is geen Loterij

Vorige week oordeelde het CPB kritisch over het Nederlandse innovatiebeleid. Vooral het topsectorenbeleid kreeg er van langs. Concrete doelstellingen zouden ontbreken, behalve dat 800 miljoen euro aan onderzoek zou moeten worden uitgegeven, zonder dat bekend zou zijn welke economische toegevoegde waarde dit zou opleveren. Het is een beeld wat je vaker ziet, niet alleen bij de overheid.

Innovation for innovation sake

De wens om te innoveren is soms zo groot dat het aanjagen van innovatie een doel op zich is geworden. Maar zonder een duidelijk beeld van wat vernieuwing moet opleveren loop je het risico dat innovatie alle kanten opvliegt, de beschikbare resources worden verdeeld over een te grote groep en het uiteindelijk resultaat in middelmatigheid blijft steken. Zonder een helder toekomstbeeld ontbreekt het aan een lonkend perspectief, een kader om individuele innovaties aan te toesten en handvatten om de voortgang te meten.

Het stellen van innovatiedoelen

Innovatie is geen loterij. Het draait niet om genoeg geld investeren en dan maar hopen op een wonder. Om effectief te kunnen innoveren moet je weten waar je naar toe wil, concrete doelstellingen hebben en de voortgang kunnen meten. De suggestie van CPB om de overheid duidelijker een richting te laten kiezen voor waar de 800 miljoen euro vernieuwingsbudget toe moet leiden is dan ook toe te juichen.

Dit artikel werd ook in het Financieele Dagblad van 3/3/2016 gepubliceerd

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.