Blog

Creativiteit, innovatie en ondernemerschap bloeien op als de koers duidelijk is en er heldere kaders zijn. In deze stap schep je de voorwaarden voor de mensen die de verandering moeten brengen. Je belegt de verantwoordelijkheden en de wijze waarop hun werk wordt beoordeeld. Het inzetten...

Hoe achterhaal je of je innovatieplan hout snijdt? In de eerste vijf stappen van de Cycle of Innovation heb je alle relevante informatie verzameld en een plan gesmeed. Nu is het tijd om te checken of het plan haalbaar is, de onderliggende hypothesen gevalideerd kunnen...

In Stap#4 van de Cycle of Innovation heb je bepaald waar je naar toe wilt. In deze stap onderzoek je hoe je daar gaat komen en maak je een eerste schets van de business case. Je stelt vast waar toekomstige omzet vandaan komt en hoe...

In de vorige stap van de Cycle of Innovation heb je de innovatiedoelen vastgelegd. In deze stap onderzoek je hoe je ze kunt halen. Je vormt je hiervoor een beeld van de toekomstige rol van de organisatie, een lonkend perspectief. De belangrijkste bouwblokken hiervoor heb...

In de derde stap van de Cycle of Innovation bepaal je wat innovatie moet opleveren en wanneer. Je kent het ecosysteem en weet waarom je organisatie moet veranderen. In deze stap bepaal je de omvang en de snelheid waarmee de verandering moet worden gerealiseerd. Als...

In de tweede stap van de Cycle of Innovation onderzoek je de redenen waarom je moet innoveren en baken je het domein af dat je wilt veranderen. Wat is in scope en wat valt erbuiten? Dit wordt het fundament voor al je toekomstige innovaties. Het...

De eerste stap van de Cycle of Innovation is het openen van je blik naar buiten. Kijk om je heen en start de conversatie met je omgeving. Innovatie is niet meer iets dat je alleen doet, ongeacht de omvang van je organisatie. Het gaat om...

De complexiteit van innovatie Veel bedrijven worstelen met innovatie. Tijd en geld wordt geïnvesteerd maar de resultaten blijven achter. De noodzaak om te veranderen wordt gevoeld maar de kennis en kunde ontbreekt om dit om te zetten in een concrete aanpak. Laat staan een effectieve organisatie...

Hoe is het om te innoveren binnen een 200-jarige multinational? Kan dat eigenlijk wel? Jasper Baggerman, interim innovatiemanager bij DOK 5 en tot voor kort innovatielab manager van Wolters Kluwer, weet hoe het is. Waarom koos Wolters Kluwer vier jaar geleden voor een apart lab? En waarom...